نرخ دیه سال 98 زودتر از روال هرساله و در جلسه ای که توسط مسئولان عالی قضایی در 13 اسفند 97 برگزار شده است، پس از بررسی های بسیار تعیین و ابلاغ شد.

در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین، محسنی اژه‌ای، از برگزاری نشست ابتدایی 15 نفری از کارشناسان و متخصصان برای تعیین دیه در تاریخ 12 اسفند 97 صحبت کرد و گفت: مقرر شد که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید ۲۷۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام باشد که البته به طور طبیعی یک سوم همین مبلغ برای ماه‌های حرام به این مبلغ اضافه می‌شود.

براساس گفته اژه‌ای دیه یک مرد مسلمان در سال جدید ۲۷۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام و 360 میلیون تومان برای ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) می‌باشد.

بنابراین مبلغ دیه در ماه‌های غیرحرام سال 98 نسبت به سال 97، 39 میلیون تومان و این مقدار در ماه‌های حرام سال 98 نسبت به سال 97، 52 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

جدول میزان مبلغ دیه در سالهای قبل