تألیف کتاب نکته ها در حقوق مدنی این کتاب با رویکرد آزمون محور مختص آزمون‌های تخصصی رشته حقوق از قبیل قضاوت، وکالت، سر دفتری و سردفتری ازدواج و کارشناسی ارشد حقوق، طبق آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق قضایی طراحی شده است. 
عنوان کتاب: نکته ها در حقوق مدنی (ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد وکالت و قضاوت)
نویسنده: دکتر مرتضی عبدی، وکیل یعقوب اکبری عدل،
انتشارات: آئین دادرسی، ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ‌۳۱۹ صفحه

خلاصه فهرست مطالب کتاب:

۱.  در اشخاص
۲.  در حجر
۳.  در قیمومت
۴.  در اموال
۵.  متولی وقف
۶.  اقسام عقود
۷. شرایط اساسی معاملات
۸. اهلیت
۹. معامله
۱۰. جهت معامله
۱۱.  قاعده خسارت
۱۲. شروط ضمن عقد
۱۳. معاملات فضولی
۱۴. در ضمان قهری
۱۵. در نکاح
۱۶. در طلاق
۱۷. در بیع
۱۸. خیارات
۱۹. معاوضه
۲۰. اجاره
۲۱. مزارعه و مساقات
۲۲. جعاله
۲۳. ودیعه
۲۴. عاریه
۲۵. وکالت
۲۶. کفالت
۲۷. صلح
۲۸. رهن
۲۹. اخذ به شفعه
۳۰. وصیت
۳۱. ارث

دانش حقوق و معلومات حقوقی از دیرباز به فراخور مورد توجه بشر بوده است و از آن روزی که بشر مدنیت و یکجا نشینی را برگزید و بواسطه یک قرارداد جمعی برای حفظ حیات فردی و اجتماعی جامعه و حیات را پذیرفت و به قوانین آن گردن نهاد، حقوق روابط جامعه مدنی متولد شد و رو به حیات نهاد و تا به امروز در عرصه اجتماعی زندگی بشر دوام داشته است.

حقوق مدنی با ترسیم نظام روابط مدنی بین ابنا بشر در صدد ایجاد آرامش در جامعه و حفظ حیات تک تک افراد عضو اجتماع بوده است. در کشور ما نیز توجه وافری به حقوق مدنی و حقوق اشخاص گردیده است و دائماً آثار و کتب فراوانی به طبع و نگارش می رسد.

حجم وسیع مطالب مطرح شده و عموماً مبنای فقهی برخی سرفصل های آموزشی درس حقوق مدنی در ایران و همچنین اهمیت فراوان آن در آزمون های وکالت و قضاوت ما را بر آن داشت تا با تألیف یک اثر جامع و کامل و در عین حال مختصر و گزیده همت نماییم تا باری را از دوش دانش پژوهان و داوطلبان تلاشگر آزمون های وکالت و قضاوت برداشته باشیم.

در این کتاب تمامی نکته های مهم درس حقوق مدنی از صفر تا صد مطرح شده و به زبان ساده شرح داده شده است تا دریافت مفاهیم آن به سهولت انجام گیرد. از اطاله کلام بی دلیل پرهیز شده و بیشتر سعی در ارائه جامع مطالب بوده است.

مطالعه این کتاب را به تمام دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق قضایی و نیز کلیه علاقه مندان به حقوق مدنی پیشنهاد می کنیم. برای تهیه این کتاب با دفتر موسسه تماس حاصل فرمائید.