يعقوب اكبری عدل اعتبار پروانه: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شماره پروانه: ۶۴۲۰ پایه یک
استان: آذربايجانشرقی شهر: تبريز تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۳۶۴۴۷۷ تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۱۵۳۸۰۵
آدرس موسسه: تبريز چهارراه آبرسان ساختمان برج سفيد يک طبقه سوم واحد C
 
ورود به سامانه جستجوی وکلا