وکالت بلاعزلدر وکالت بلاعزل موکل نمی‎تواند وکیل را عزل کند به دلیل آنکه خودش این حق را از خود سلب کرده، مگر این که موضوع عقد وکالت که طی آن به وکیل اختیاراتی داده شده است، به هر دلیل مثل فوت یا جنون یکی از دو طرف از بین برود.

بسیاری از مردم هنگام خرید و فروش ملک بنا به دلایلی مثل مسافت‌ دور، کهولت سن، اشتغال در زمان تنظیم و امضا مبایعه‌نامه یا سرعت در روند دادرسی و … به یک نفر دیگر نمایندگی یا وکالت بلاعزل می‎دهند تا امور آنها را انجام دهد. به همین منظور بر آن شدیم در این نوشتار به بررسی قواعد و مقررات وکالت بلاعزل در معاملات ملکی بپردازیم.

وکالت بلاعزل چیست؟

وکالت بلاعزل در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‎شود. بنابراین سند رسمی و محضری است که در آن شخصی به نمایندگی قانونی از طرف شخص دیگر (موکل) اختیاراتی دارد که امور مربوط به موکل را مطابق با مفاد تعیین شده در وکالتنامه برای وی انجام دهد. در وکالت بلاعزل علاوه بر دادن اختیارات به وکیل، موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می‎کند. موکل نمی‎تواند وکیل را عزل کند به دلیل آنکه خودش این حق را از خود ساقط کرده، مگر این که موضوع عقد وکالت که طی آن به وکیل اختیاراتی داده شده است، به هر دلیلی مثل فوت یا جنون یکی از دو طرف از بین برود. به طور مثال، هر عقدی که طی آن وکالت به موکل داده شده، فسخ یا اقاله یا باطل شود، به این ترتیب وکالت نیز قابل ابطال است و می‌توان وکیل را عزل کرد. یا طبق قانون، مدارک و شواهد و دلایلی به دادگاه ارائه کند مبنی بر انصراف از وکالتنامه‌ای که منعقد کرده‎اند.

پرسشی که معمولا برای افراد پیش می‎آید این‎ است که اگر به شخص دیگری وکالت بلا‎عزل بدهند دیگر خود آن‎ها نمی‎توانند موضوع وکالت را انجام بدهند یا اینکه این حق منحصر به وکیل می‎شود؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که مطابق قانون، دادن وکالت بلاعزل مانع از آن نمی‎شود که خود موکل مورد وکالت را انجام دهد. پس هیچ‎گونه منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است انجام دهد.

انواع وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل به دو دسته صورت می‎گیرد.

وکالت بلاعزل عام: این وکالت اختیارات وکیل در مورد تمام امور زندگی موکل به او داده شده است و تا زمان زنده بودن موکل، عقد وکالت باقی و پایدار خواهد بود.
وکالت بلاعزل خاص: این نوع وکالت فقط در مورد یک موضوع مشخص شده از طرف موکل به وکیل داده می‎شود و وکالت بعد از انجام دادن آن موضوع به پایان می‎رسد.

نحوه نوشتن وکالت بلاعزل برای ملک

شایان ذکر است برای نوشتن وکالت بلاعزل در معاملات ملکی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه وکیل و موکل و نیز رونوشت آنها ضروری است. همچنین در مواردی که قرار است برای خرید و فروش یک ملک، وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت موکل است نیز به دفترخانه‌ ارائه شود.